img_loader img_loader img_loader img_loader
  • img-logo
  • slogan

العائد التراكمي 

 تراكمي ١٨ شهر تصرف عند تاريخ الاستحقاق 24% 

تراكمي ثلاث سنوات تصرف عند تاريخ الاستحقاق 25%

حساب يومي تراكمي ويضاف في نهاية اليوم 19%